Om Hallstavik Invest AB

Enligt bolagsordningen skall Hallstavik Invest AB bedriva följande verksamhet:


“Bolaget skall investera i och utveckla företag
för att skapa sysselsättning i Hallstaviksområdet
och för att skapa värdetillväxt för ägarna”

Hallstavik Invest AB är alltså helt inriktat på lönsamma investeringar i företag som skapar sysselsättning i Hallstavik med omnejd.