Hallstaviks fördelar

Hallstavik ligger vid Edeboviken av Östersjön, i Norrtälje kommun. Det är en ort med en gedigen industriell förankring. Hallsta Pappersbruk invigdes 1915 och har sedan dess varit ortens största arbetsplats. Hallstavik har idag 4.500 invånare och därmed finns en välutvecklad samhällsservice. Avståndet till Stockholm är ca 100 km, Uppsala ca 60 km och till Arlanda flygplats ca 75 km. Goda bussförbindelser finns med Stockholm, Norrtälje, Arlanda och Uppsala.

De fördelar en etablering i Hallstavik erbjuder är:

  Närhet till marknaderna Stockholm — Arlanda — Uppsala — Kapellskär (Finland)
  Befintlig industrikultur sedan århundranden i Herräng — Skebo — Hallstavik
  Tillgång till mycket bra arbetskraft
  Tillgång till hamnar (Hallstavik, Hargshamn, Kapellskär) och järnväg
  Tillgänglig industrimark i mycket nära anslutning till samhället