Våra möjligheter  »
Hallstaviks fördelar »
Om Hallstavik Invest AB  »
Våra ägare  »
Styrelse och ledning »
Ägda bolag »
Kontakta oss »
Startsida »
 
Om Hallstavik Invest AB

Enligt bolagsordningen skall Hallstavik Invest AB bedriva följande verksamhet:


“Bolaget skall investera i och utveckla företag
för att skapa sysselsättning i Hallstaviksområdet
och för att skapa värdetillväxt för ägarna”

Hallstavik Invest AB är alltså helt inriktat på lönsamma investeringar i företag som skapar sysselsättning i Hallstavik med omnejd.
Hallstavik Invest AB, Gottstavägen 10B, 763 41 Hallstavik - Telefon: 076-100 68 78 (Aleksandar Srndovic) - kontakt@hallstainvest.se